پیام روز
بازدید روز : 36388
بازدید کل : 3277480
آخرین بروزرسانی:
4 بهمن 1400 ساعت 11:7
نظرسنجی
سايت حاضر را چگونه مي بينيد؟
نظرسنجی کارکنان
نظرسنجی کارکنان

من فکر ميکنم درازای کاری که انجام ميدهم حقوق منصفانه ای دريافت می کنم. درکار من امکان ارتقای شغلی بسيار کم است.
ناظرکار من درکارش از صلاحيت کامل برخوردار است.از مزايای جانبی که دريافت ميکنم راضی نيستم.
وقتی کارم را خوب انجام ميدهم بطورشايسته ای از من قدردانی مي شود.درشغل من بسياری از مقررات و برنامه ها مانع ازآن مي شوند که کار به خوبی انجام گيرد.
من افرادی را که با آنها کار ميکنم دوست دارم.گاهی اوقات احساس ميکنم کارمن بيهوده است.
تبادل اطلاعات بين بخش های مختلف اين سازمان خوب است.افزايش حقوق بسيار کم و فاصله زمانی بين آنها زياد است.
دراين شغل همه کسانی که کارشان راخوب انجام مي دهند از فرصتهای عادلانه ای برای ارتقای شغلی برخوردارند.ناظر کار من نسبت به من منصف نيست.
مزايای جانبی که ما دريافت مي کنيم با مزايای اکثرسازمانهای ديگر برابری مي کند.احساس ميکنم کاری که من انجام مي دهم مورد قدردانی واقع نمي شود.
به ندرت پيش می آيد که روال های اداری باعث شوند که کارکنان نتوانند کارشان را به خوبی انجام دهند.احساس ميکنم به دليل عدم صلاحيت افرادی که با آنها کار ميکنم مجبورم کار سنگين تری انجام دهم.
من فعاليتهای مربوط به شغل خود را دوست دارم.اهداف اين سازمان برای من روشن نيست.
من زمانی که به حقوقی که به من پرداخت مي کنند فکر ميکنم، احساس ميکنم از سوی اين سازمان مورد قدرنشناسی واقع شده ام.افراد با همان سرعتی که درجاهای ديگر پيشرفت مي کنند در اينجا نيز پيشرفت مي کنند.
اغلب احساس مي کنم از آنچه که دراين سازمان مي گذرد آگاهی ندارم.
روابط عمومی اداره کل


 (حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)