پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آگهي مزايده زغال وهیزم(چوب بلوط)
پیام روز
بازدید روز : 36322
بازدید کل : 3277473
آخرین بروزرسانی:
4 بهمن 1400 ساعت 11:7
نظرسنجی
سايت حاضر را چگونه مي بينيد؟
بازدید : 916 24 بهمن 1398 ساعت 18:56 شماره :71557

آگهي مزايده زغال وهیزم(چوب بلوط)
 rtl;unicode-bidi:embed' align='center'>آگهي مزايده زغال وهیزم(چوب بلوط)

embed'>بدينوسيله به اطلاع مي رساند ، اداره کل منابع طبيعي وآبخيزداري استان چهارمحال وبختياري در نظردارد هیزم و زغال جنگلی وسقزکشف شده درشهرستانهای استان را طبق جدول پیوست ازطريق مزايده بفروش برساند. لذا متقاضيان مي توانندجهت  شرکت در مزايده در سایت satadiran.irثبت نام نمایند.ضمنا" جهت اطلاع بیشتربه امورقراردادهای یاسایت اداره کل به نشانی chahrmahal.frw.org.ir مراجعه نمايند.

embed'>- شرايط شرکت در مزايده:

embed'>1- تضمين شرکت درمزایده  براساس مبلغ مشخص شده درجدول پیوست (سامانه ستاد) (الف -ضمانتنامه بانکي  ب- وجه نقد واريز بحساب 2174211551001 نزد بانک ملي شعبه مرکزي شهرکرد به نام اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري.پس ازثبت نام ارائه اصل ضمانتنامه بانکی به اداره کل الزامی است.

embed'>2- تحويل هیزم و زغال واقع در انبار اداره منابع طبيعي شهرستان ها  و بخش های تابعه مي باشند.

embed'>3- هزينه بارگيري و حمل و نقل،آگهی فروش و........ بعهده برنده مزایده مي باشد.

embed'>4- برنده مزایده موظف است مبلغ پیشنهادی راظرف مدت 10روز به حساب اداره منابع طبیعی وآبخیزداری واریزوفیش آن راتحویل نماید.ضمنا"مدت تخليه کليه مواد مکشوفه پس ازاعلام برنده 10 روز مي باشد . پس از اتمام مهلت مذکور اين اداره کل تعهدي در قبال تحويل چوب وزغالهاي فوق را نخواهد داشت.

embed'>5- در صورت انصراف نفر اول سپرده وي به نفع دولت ضبط و نفر دوم برنده اعلام مي گردد. در صورت انصراف نفردوم ضمانتنامه وي نيز ضبط و مزايده تجديد مي شود.

embed'>6-بازدید از زغال و چوب مربوطه در زمان اداری و در تاریخ های درج شده در سامانه ستاد بلامانع می باشد.

embed'>*مبلغ قیمت پایه و مبلغ ضمانت نامه در سامانه ستاد درج شده است.

embed'>* زمان توزیع اسناد :ازتاریخ (ثبت سامانه )زمان ارسال پيشنهاد قيمت مورخ - مي باشد.

embed'> 

embed'>                                          اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان

embed'> 

embed'>                       

rtl;unicode-bidi:embed' align='center'>جدول مقدارچوب و ذغال به تفکیک هر شهرستان

rtl;unicode-bidi:embed' align='center'>مزایده عمومی

ردیف

نام شهرستان

شرح

مقدار/کیلوگرم

مبلغ ضمانتنامه به ریال

توضیحات

1

فارسان

ذغال

30

10درصد قیمت پیشنهادی

 

چوب

1749

10درصد قیمت پیشنهادی

 

2

شهرکرد

ذغال

1420

10درصد قیمت پیشنهادی

 

چوب

7000

10درصد قیمت پیشنهادی

 

3

کوهرنگ (بازفت)

ذغال

600

10درصد قیمت پیشنهادی

 

چوب

3194

10درصد قیمت پیشنهادی

 

4

لردگان

ذغال

3000

10درصد قیمت پیشنهادی

 

چوب

95000

10درصد قیمت پیشنهادی

 

5

کیار

ذغال

0

10درصد قیمت پیشنهادی

 

چوب

12000

10درصد قیمت پیشنهادی

 

6

بروجن(گندمان)

ذغال

380

10درصد قیمت پیشنهادی

 

چوب

4880

10درصد قیمت پیشنهادی

 

 

جمع

ذغال

5430

 

 

چوب

123823

 

 

 

embed'> 

embed'>                                          اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان چهارمحال وبختیاری

rtl;unicode-bidi:embed' align='center'> 

rtl;unicode-bidi:embed' align='center'> 

embed'> 

 

 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :