پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آگهي مزايده زغال وهیزم(چوب بلوط)
پیام روز
بازدید روز : 36570
بازدید کل : 3277485
آخرین بروزرسانی:
4 بهمن 1400 ساعت 11:7
نظرسنجی
سايت حاضر را چگونه مي بينيد؟
بازدید : 944 1 مرداد 1399 ساعت 15:22 شماره :75619

آگهي مزايده زغال وهیزم(چوب بلوط)

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری؛

بدينوسيله به اطلاع مي رساند ، اداره کل منابع طبيعي وآبخيزداري استان چهارمحال وبختياري در نظردارد هیزم و زغال جنگلی موجود درشهرستانهای استان را ازطريق مزايده بفروش برساند. لذا متقاضيان مي توانند جهت  شرکت در مزايده در سایت satadiran.ir ثبت نام نمایند. ضمنا" متقاضیان می توانند جهت اطلاعات بیشتر به امورقراردادهای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مراجعه نمايند.
- شرايط شرکت در مزايده:
1- تضمين شرکت درمزایده  براساس مبلغ مشخص شده در سامانه ستاد (الف -ضمانتنامه بانکي  ب- واريز وجه نقد بحساب اعلام شده در سامانه ستاد. (پس ازثبت نام ارائه اصل ضمانتنامه بانکی و فیش واریزی به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری الزامی است.)
2- تحويل هیزم و زغال واقع در انبار اداره منابع طبيعي شهرستان ها  و بخش های تابعه مي باشند.
3- هزينه بارگيري و حمل و نقل و........ بعهده برنده مزایده مي باشد.
4- برنده مزایده موظف است مبلغ پیشنهادی راظرف مدت 10روز به حساب اداره منابع طبیعی وآبخیزداری واریزوفیش آن راتحویل نماید.ضمنا"مدت تخليه کليه مواد مکشوفه پس ازاعلام برنده 10 روز مي باشد . پس از اتمام مهلت مذکور اين اداره کل تعهدي در قبال تحويل چوب وزغالهاي فوق را نخواهد داشت.
5- در صورت انصراف نفر اول سپرده وي به نفع دولت ضبط و نفر دوم برنده اعلام مي گردد. در صورت انصراف نفردوم ضمانتنامه وي نيز ضبط و مزايده تجديد مي شود.
6- برنده مزایده حق خروج هیزم و ذغال خریداری شده را از استان نداشته و تبدیل و انبار آن نیز زیر نظر یگان حفاظت منابع طبیعی استان و با رعایت شرایط ذکر شده در اسناد مزایده  صورت می گیرد.
7-بازدید از زغال و چوب مربوطه در زمان اداری و در تاریخ های درج شده در سامانه ستاد بلامانع می باشد.
*مبلغ قیمت پایه و مبلغ ضمانت نامه در سامانه ستاد درج شده است.
* زمان بارگذاری اسناد در سامانه ستاد: ازتاریخ 16/5/99 می باشد. 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :