پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - سيماي منابع طبيعي
پیام روز
بازدید روز : 34488
بازدید کل : 3277311
آخرین بروزرسانی:
4 بهمن 1400 ساعت 11:7
نظرسنجی
سايت حاضر را چگونه مي بينيد؟
سيماي منابع طبيعي

قال رسول الله (ص) :

« اطلبو العلم الرزق في جنايا الارض »

رزق وروزي خود را از زمين و ژرفاي آن جستجو كنيد .

مقدمه

انسان به عنوان اشرف مخلوقات در طول تاريخ همواره درصدد فراهم نمودن شرايط و محيطي بوده تا بتواند ظرفيت ها و استعداد هاي خود را شكوفا نموده و محيط بهتري را براي حال و آينده خود فراهم كند، امروزه مفهوم اين حركت و تلاش انسان در واژه توسعه خلاصه گرديده است. توسعه را مي توان معادل با ارتقاء كيفيت زندگي و ايجاد يك نظام پاياي اقتصادي، اجتماعي و سياسي كه ضامن زيست مطلوب و تامين كننده اهداف بصورت پايداروماندگارباشد دانست، توسعه پايدارمفهومي از پيشرفت اقتصادي است كه ضمن بهره برداري از منابع و طبيعت، امنيت نسل هاي آتي به خطرنيفتد. اصول اين توسعه برمبناي درك ارزش محيطي به عنوان يك سرمايه، برنامه ريزي آينده نگر و بهره مندي همگان و نسل هاي آتي از امكانات طبيعي استوار است.

منابع طبيعي تجديد شونده شامل جنگل ها و مراتع، منابع آب و خاك به عنوان ارزشمندترين سرمايه و ابزارتوسعه پايدار محسوب مي گردند. اين امر خصوصا در كشور ما كه به لحاظ جغرافيايي در منطقه خشك ونيمه خشك جهان واقع گرديده از اهميت بيشتري برخوردار مي باشد.

حفظ منابع آب و خاك و بهره برداري صحيح ومعقولانه از اين نعمات خدادادي با توجه به افزايش روزافزون جمعيت كشورولزوم تامين غذا، بيش از پيش حائز اهميت مي باشد. علم امروز ضرورت مطالعه برنامه ريزي و اجراي عمليات آبخيزداري را براي حفاظت از سرمايه هاي ملي ثابت كرده است. ميزان و توزيع نامناسب بارندگي، كشور ما را در كمربند مناطق خشك و نيمه خشك جهان جا داده است و نتيجه آن هدررفت و فرسايش بيش از 2 ميليارد تن خاك حاصلخيز، ازبين رفتن بخش اعظمي از اراضي كشاورزي و منابع طبيعي – كاهش توان توليدي آبخيزها – كاهش حجم مفيد مخازن سدها ووارد آمدن خسارات ملي و جاني گزاف مي باشد.

هنگام نمودن اجراي عمليات آبخيزداري با نياز منطقه و در نظر گرفتن مسائل و مشكلات ساكنان آبخيزنشين و پتانسيل منابع تجديد شونده، نگرشي است علمي، جامع و پايدار كه كشوررا به سمت توسعه همه جانبه سوق مي دهد.

اگر حوزه هاي آبخيزبه شكل يك سيستم باز طبيعي تلقي گردند بطوريكه در آن انرژي از طريق خورشيد، باد و باران و ساير منابع انرژي زا در طبيعت، وارد حوزه شده و توليدات آن نيز زراعي، مرتع، خاك، جنگل و همچنين روان اب و رسوبات باشد، لزوم در تعادل ماندن سيستم آبخيز جهت افزايش توليدات مفيد بيشتر احساس مي گردد.

سيماي منابع طبيعي استان

استان چهارمحال و بختياري با مساحتي بالغ بر 16533 كيلومترمربع در فلات مركزي ايران و در امتداد سلسله جبال زاگرس، در حد فاصل مختصات جغرافيايي 49.49 تا 51.34 طول شرقي و 31.14 تا 32.47 عرض شمالي ودر قسمت جنوب غربي كشور واقع گرديده است. مركز آن شهركرد با 2066 متر ارتفاع از سطح دريا مي باشد. اين استان از شمال با اصفهان و لرستان، از جنوب با كهكيلويه و بويراحمد، ازغرب با خوزستان و ازشرق با اصفهان همجواراست. جمعيت اين استان تا پايان سال 1389، 892909 نفرمي باشد. حداقل ارتفاع آن 800 متر از سطح دريا و درحاشيه خروجي رودخانه كارون، درمحل تلاقي رودخانه خرسان و كارون و حداكثر ارتفاع آن 4548 متر ودرارتفاعات زردكوه بختياري است. ازكل مساحت استان قريب به 1400000 هكتارمعادل86.6 درصد آن راعرصه هاي ملي شامل جنگل ها ومراتع تشكيل مي دهدكه از اين ميزان جنگل ها با وسعتي برابر 307000 هكتارو مراتع 1093000 هكتار به ترتيب 22 و78 درصد از سطح عرصه هاي ملي را به خود اختصاص مي دهد.

وجه تسميه نامگذاري اين استان به علت وجود همزمان اقليم هاي مختلف آب وهوايي در جغرافياي طبيعي آن است و قوميت هاي مختلف لر، ترك و فارس را در خود جا داده.

اين استان 1% از مساحت و 10 % از منابع آبي كل كشور را دارا مي باشد كه دامنه هاي زردكوه بختياري سرچشمه اصلي سه رودخانه مهم : كارون، زاينده رود، دز و زندگي بخش نواحي مركزي كشورو مهد تمدنهاي باستاني است. رودخانه كارون به طول 265 كيلومتر تا سدشهيد عباسپورودبي متوسط سالانه 196 مترمكعب در ثانيه و دبي حداكثر سيلابي 4564 مترمكعب در ثانيه، رودخانه زاينده رود به طول 350 كيلومتر تا باتلاق گاوخوني و دبي متوسط سالانه 25.4 متر مكعب بر ثانيه ودبي حداكثر سيلابي 1000 متر مكعب بر ثانيه و رودخانه دز به طول 120 كيلومتر ( تا محل اتصال به كارون) ودبي متوسط سالانه 23 متر مكعب بر ثانيه و دبي حداكثر سيلابي 265 متر مكعب بر ثانيه، از اين استان به نواحي پايين تر راهي مي شوند.

حوزه آبخيز كارون با مساحت 14417 كيلوتر مربع، زاينده رود با مساحت 1439 كيلومتر مربع و دز با مساحت 677 كيلومتر مربع به ترتيب 83، 13و 4 درصد وسعت استان را به خود اختصاص داده اند. حداكثر بارندگي سالانه در ارتفاعات زردكوه بختياري به 1800 ميليمتر و حداقل ارتفاع آن در نواحي شمال و شرق استان به 300 ميليمتر مي رسد. حجم ساليانه جريانهاي خروجي از استان 7.4 ميلياردمترمكعب است كه 6.05 ميلياردمترمكعب آن نيز از طريق رودخانه كارون به استان خوزستان تخليه مي گردد و 0.883 ميلياردمترمكعب نيز ازطريق زاينده رود به استان اصفهان و بيش از 49 ميلياردمترمكعب آن نيز از طريق دز خارج مي شود.

چاپ | ارسال به ديگران  |