پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - سيماي جنگل هاي استان
پیام روز
بازدید روز : 34416
بازدید کل : 3277307
آخرین بروزرسانی:
4 بهمن 1400 ساعت 11:7
نظرسنجی
سايت حاضر را چگونه مي بينيد؟
سيماي جنگل هاي استان

جنگل هاي استان

بر اساس آمار موجود جنگل هاي استان با وسعتي معادل 307000 هكتار (18.5 درصد از مساحت استان)، 2.5 درصد از كل مساحت 12.4 ميليون هكتاري جنگل هاي كشور را به خود اختصاص داده اند. اين جنگل ها از طرف شمال غرب در منطقه بازفت به سمت جنوب غرب و جنوب ادامه يافته و در منطقه اردل ولردگان تا مرز استان كهكيلويه و بويراحمد و استان اصفهان به طول 212 كيلومتر و عرض 3 تا 45 كيلومتر گسترده شده اند. جنگل هاي استان در پنج حوزه آبخيز رودخانه هاي بازفت، كارون، ونك، منج و خرسان و سه حوزه استحفاظي بازفت، اردل، لردگان قرار دارند. در حدود 19 درصد جامعه جنگلي با 63 گونه درختي ودرختچه اي در سطح جنگل هاي استان شناسايي شده است عمده جوامع جنگلي استان كلماتيك (سازگاربا آب وهواي منطقه) هستند كه بر روي خاكهاي ليتوسل آهكي و خنثي وقهوه اي از كف دره هاي عميق تا قلل مرتفع گسترده شده اند.

مهمترين جوامع جنگلي استان شامل بلوط- بنه- بادام- كيكم- زبان گنجشك- جوامع كف دره اي بيد- چنار- ارس و جوامع پهن برگ و سوزني برگ مي باشند. از ميان جوامع جنگلي موجود اتحاديه بلوط و جوامع آن مهمترين ووسيع ترين جامعه جنگلي استان مي باشد. گونه بلوط ايراني quercus persica اصلي ترين گونه جنگلهاي استان و گونه هاي نظير افرا، بنه، بادام، نارون، پلاخور، زالزالك، مورد، ارس و... از ساير گونه هاي موجود مي باشد. از لحاظ فرم رويشي جنگهاي استان متفاوتند، توده شاخه زاد بلوط در سطح 136420 هكتار، توده هاي شاخه زاد و دانه زاد بلوط در سطح 100000 هكتار، توده بلوط دانه زاد 4650 هكتار، جامعه بادام دانه زاد  1800هكتار ار مهمترين آنان مي باشند.اهميت جنگلهاي استان تنها ازلحاظ تجارتي و اقتصادي مد نظر نبوده و نقش حفاظتي و حمايت از منابع آب وخاك، استفاده از محصولات فرعي، تامين مصارف سوختي و چراي دام نيز دارند. ميانگين سالانه توليد چوب در جنگلهاي استان بين 0.5 تا 2.5 متر مكعب و ميانگين حجم سرپاي آن ها بين 15 تا 25 مترمكعب درهكتارمتفاوت است بنابراين اين حجم معادل 4605 متر مكعب وحجم رويش سالانه با احتساب متوسط يك مترمكعب درهكتارمعادل 307000 متر مكعب مي باشد.

چاپ | ارسال به ديگران  |