پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آموزش و ترويج
پیام روز
بازدید روز : 36682
بازدید کل : 3277494
آخرین بروزرسانی:
4 بهمن 1400 ساعت 11:7
نظرسنجی
سايت حاضر را چگونه مي بينيد؟
آموزش و ترويج

شرح وظايف رئيس اداره آموزش و ترويج و مشاركت مردمي

1- مطالعه و برنامه ريزي به منظور تهيه و تدوين نيازهاي آموزشي كاركنان ، مجريان ، و بهره برداران

2- برنامه ريزي جهت اجراي دوره هاي آموزشي مورد نياز مجريان و بهره برداران

3- برنامه ريزي به منظور صدور گواهي آموزشي فراگيران مجري و بهره بردار

4- برآورد بودجه آموزشي ساليانه

5- برنامه ريزي و نظارت بر حسن اجراي دوره آموزشي كاركنان و مجريان طبق سرفصلهاي معين شده

6- برنامه ريزي و نظارت بر آزمونها

7- برنامه ريزي جهت تهيه وسايل كمك آموزشي

8- برنامه ريزي جهت تجهيز كتابخانه

9- برنامه ريزي در تكميل پرونده آموزشي به منظور صدور حكم مأموريت آموزشي كاركنان

10 - هماهنگي و همكاري و ارتباط با دفتر آموزش به منظور اجراي سياست سازمان

11- انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق

چاپ | ارسال به ديگران  |