پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره جنگل
پیام روز
بازدید روز : 35789
بازدید کل : 3277439
آخرین بروزرسانی:
4 بهمن 1400 ساعت 11:7
نظرسنجی
سايت حاضر را چگونه مي بينيد؟
اداره جنگل

شرح وظايف رئيس اداره جنگلداري و جنگل كاري

1- راهنمايي ، مطالعه و نظارت بر تهيه طرحهاي جنگلداري ( مديريت منابع جنگلي ) جنگل كاري ، ذخيره گاه هاي جنگلي ، مديريت منابع بذر ، باغ بذر ، نهالستانها ، توليدات نهالهاي جنگل كاري با متدهاي جديد ، طرحهاي پرورشي و طرحهاي جامع چند منظوره

2 - برنامه ريزي در جهت تنظيم بودجه و اعتبارات و برنامه هاي مالي با توجه به سياستهاي سازمان و همكاري در تنظيم موافقت نامه ها با سازمان مديريت و برنامه ريزي

3- مطالعه و بررسي و برنامه ريزي  به منظور كاهش هزينه خسارتهاي اكولوژيكي و زيست محيطي و مديريت پايدار مراتع( جنگلها و ... )

4- مطالعه و ارائه راهكارهاي مناسب جهت تحول شيوه هاي مدون در جنگل كاري مدرن و تكنيكهاي جديد توليدات و دستيابي به بهترين روش و زمان اعمال آنها در مطالعات و اجراي طرحها در حوزه مسؤليت

5- مطالعه و بررسي و برنامه ريزي برگزاري سمينارهاي فني و آموزشي و كلاسه هاي مرتبط

6- بررسي گزارشهاي واصله و تهيه و تنظيم گزارشات و ارسال و ارائه آن به مقام مافوق

7- انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق

اداره فني جنگلداري و جنگل كاري

شرح وظايف :

1- توليد نهال :

در اين استان دو نهالستان به نامهاي چهارتخته ( 5 كيلو متري شهركرد ) و  نهالستان لردگان (واقع در شهرستان لردگان ) وجود دارد كه ساليانه با توجه به نيازهاي اداره كل  و متقاضيان  بخش دولتي  و خوصي  بيش از 1/5 ميليون نهال از انواع گگونه هاي مثمر و غير مثمر قبيل گرد ، بادام ، توت ، سنجد ، افرا ، بان گنجشك ، كاج تهران ، سرو خمهه اي ، سرو ره اي و ير مي نمايد .

2- جنگل كاري :

- حفاظت و نگهداري و مراقبت در امور طرحهاي جنگلداري و سنواتي طبق طرحهاي مصوبه و توسعه آنها و واكاري در قسمتهاي مورد لزوم جنگل كاري شده .

- تهيه طرحهاي جنگل كاري و پاركهاي جنگلي و اجراي آنها جهت بخشهاي حقيقي يا حقوقي با هدف بهره برداري و يا فضاي سبز و تفرجگاه

- واگذاري عرصه هاي منابع ملي به متقاضيان جهت جنگل كاري با گونه گردو ، بادام ( طرحهاي مشاركت مردمي ) كه در اين راستا ضمن واگذاري زمين به متقاضيان ، نهال بصورت رايگان در اختيار متقاضيان قرار داده خواهد شد كه پس از تصويب طرح مجري جهت در سافت وام ازطريق تبصره 3 به بانك معرفي مي شود .

3- تهيه طرحهاي جنگلداري و اجراي آنها

- تهيه طرحهاي جنگلداري و اجراي آنها

- حفاظت و نگهداري و مراقبت از جنگلهاي طبيعي در قالب طرح مصوبه و خارج از طرح در سطح استان با هماهنگي واحدهاي منابع طبيعي در شهرستانها

- عمليات احيا در نقاط باز جنگلها با انتقال و كشت نهال مناسب و يا بوسيله كاشت مستقيم بذر در عرصه هاي باز جنگلها

چاپ | ارسال به ديگران  |