پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - طرح و برنامه
پیام روز
بازدید روز : 35525
بازدید کل : 3277406
آخرین بروزرسانی:
4 بهمن 1400 ساعت 11:7
نظرسنجی
سايت حاضر را چگونه مي بينيد؟
طرح و برنامه

 شرح وظايف كارشناس مسؤل طرح و برنامه 

1- كمك و تشريع مساعي در انجام امور محوطه به ماون برنامه ريزي و پشتيباني اداره كل

2- نظارت بر حسن اجراي كليه امور مربوط به طرح و برنامه ريزي بودجه اداره كل

3- مطالعه ، تحقيق و بررسي و تعيين و پيشنهاد و اولويت اجراي برنامه ها و طرح ها و پروژه هاي مرتبط اداره كل طبق وظايف مصوب

4- مطالعه و بررسي امور مربوط به بودجه بندي و بودجه ريزي طرحها و برنامه ها و تطابق آن با بودجه هاي برنامه اي و صدور دستورالعملهاي لازم و ضروري در مورد تنظيم بودجه اداره كل

5- تهيه  و تنظيم  و ارسال پيش  نويس  موافقت  نامه طرحهاي در دست تهيه و اجراي سازمان  مديريت و  برنامه  ريزي استان جهت مبادله موافقت نامه و پيگيري لازم تا مرحله تصويب

6- مطالعه و بررسي برنامه ها و طرحهاي منابع طبيعي تدوين شده و تكميل شده و تعديل برنامه هاي حال و آتي استاني

7- بررسي و نظارت بر عملكرد اجرايي طرحها و پروژه ها و تطبيق آن با اهداف برنامه و اهداف مندرج در موافقت نامه ساليان و تجزيه و تحليل و مقايسه پيشرفت كار با اهداف پيش بيني شده

8- همكاري و شركت در گردهماييها و جلسات گروههاي برنامه ريزي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت بخش منابع طبيعي استان

9- هدايت و نظارت بر چگونگي اجراي تعهدات درآمدي اداره كل

10- انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق
چاپ | ارسال به ديگران  |