پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - امور اداری
پیام روز
بازدید روز : 35322
بازدید کل : 3277395
آخرین بروزرسانی:
4 بهمن 1400 ساعت 11:7
نظرسنجی
سايت حاضر را چگونه مي بينيد؟
امور اداری

شرح وظايف اداره امور اداري

1- تقسيم كار ، هدايت و رهبري و كنترل و نظارت بر كاركنان تحت سرپرستي

2- اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام كار

3- شركت در جلسات و مطالعه قوانين و مقررات و پيش بيني امكانات مورد نياز

4- ايجاد هماهنگي و تماس با مسؤلين و تأئيد و امضاء اسناد مدارك

5- نظارت بر چگونگي اجراي وظايف پرسنل تحت سرپرستي و ايجاد هماهنگي بين آنها

6- كنترل و نظارت بر حسن اجراي قوانين ، بخشنامه ها ، آئين نامه ها و ظوابط اجرايي

7- نظارت در تهيه آمار پرسنلي و پيش بيني ملزمات اداري

8- نظارت بر امر حضور غياب كاركنان

9- نظارت بر ارزشيابي سالانه كاركنان تحت سرپرستي

10- انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق
چاپ | ارسال به ديگران  |