پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - پرسش و پاسخ
آخرین اخبار
پیگیری فرم ها
کد رهگیری
آمار بازدید
بازدید روز : 37098
بازدید کل : 3277509
آخرین بروزرسانی:
4 بهمن 1400 ساعت 11:7
پرسش و پاسخ

 آبخیز (watershed) چیست؟

آبخیزداری (watershed management) چیست؟  

 دبی (discharge) چیست؟                 

بند اصلاحی (check dam) چیست؟ 

 رانش (land slide) چیست؟


 سیل (flood) چیست؟    

فرسایش (erosion) چیست؟ 

کشت روی خطوط تراز (Contour farming) چیست؟ 

کشت نواری(Strip cropping) چیست؟ 

هشدار سیل (flood warning) چیست؟ 

GIS چیست؟ 

جنگل(forest) چیست؟ 

مرتع (range) چیست؟ 

چراگاه (pasture) چیست؟ 

مرتعداری (range management) چیست ؟ 

اشکوب (layer or stratum) چیست؟ 

اکولوژی (ecology) چیست؟ 

پروانه چرا (grazing license) چیست؟ 

چرا (grazing) چیست؟ 

وضعیت مرتع (range condition) چیست؟ 

شایستگی مرتع (range suitability) چیست ؟ 

ظرفیت چرا (grazing capacity) چیست؟ 

گرایش مرتع (range condition trend) چیست؟ 

چگونه از جنگل محافظت کنیم؟ 

بیابان (desert) چیست؟ 

بیابان‌زایی (desertification) چیست؟ 

نقش انسان در بیابان‌زایی چیست؟ 

مقابله با بیابان‌زدایی (Combat desertification) چیست؟ 

فرسایش بادی (wind erosion) چیست؟ 

 

                               

        

 

 

چاپ | ارسال به ديگران  |