پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - منابع طبيعي در گفتار امامان معصوم (ع)
پیام روز
بازدید روز : 36335
بازدید کل : 3277474
آخرین بروزرسانی:
4 بهمن 1400 ساعت 11:7
نظرسنجی
سايت حاضر را چگونه مي بينيد؟
منابع طبيعي در گفتار امامان معصوم (ع)

امام علی (ع):هر كه آب و خاكی بدست آورد و آنگاه فقير و تهيدست بماند خدايش از خير و رحمت بدور دارد.

 امام علی (ع): پرهيز از قطع درختان سرسبز بر طول عمر انسان می‌افزايد.

 امام صادق (ع):خداوند برای پيامبرانش كشاورزی و درختكاری را برگزيد تا از بارش باران ناخشنود نباشند.

 امام صادق (ع):درخت بكاريد و كشاورزی كنيد كه هيچ عملی از آن حلال‌تر و پاكيزه‌تر نيست. سوگند به خدا كه هنگام ظهور حضرت وليعصر ارواحنا فداه بعد از خروج دجّال، كشاورزی و نخل‌كاری رونق بسزايی خواهد يافت.

 امام صادق (ع):خداوند درخت را برای انسان آفريد، از اين رو او بايد درخت را بكارد، آن را آبياری كند و در حفظ آن بكوشد.

 امام صادق (ع): شش چيز پس از مرگ مؤمن به وی رسد: فرزندی كه برای او آمرزش‌خواهی كند و قرآنی كه از او بماند (قرائت شود) و نهالی كه بكارد، چاهی كه حفر كند و صدقه جاريه و سنت و روش پسنديده‌ای كه پس از وی بدان عمل شود.

امام موسی كاظم (ع):چهار (كار) از وسوسه (شيطان) باشد: خوردن گِل، ريز ريز كردن گِل، چيدن ناخن‌ها با دندان و ريش جويدن و سه (چيز) به ديده روشنی بخشد: نگريستن به سبزه و نگريستن به آب روان و نگريستن به روی زيبا.

چاپ | ارسال به ديگران  |